Pus no us desment ignorança l’entendre…

Bo zrozumienia błąd nie wyklucza,
bo rozumiejąc, wiedzę pojmujesz;
bo pojmowanie prawdy naucza;
bo przez naukę mą miłość czujesz,

by się nie bronić, gdy się miłuje;
by nie zraniła twej czci obrona;
by cześć nie była po to wzmocniona,
by mocniej chronić, czego-ć brakuje.

Jak mi brak dobry tylu dóbr wzbrania?
Jak we wzbranianiu jest taka stałość?
Jak stałość tworzy z litością całość?

Przejaw litości do trosk mnie skłania:
tak się skłonności te wychwalało,
z chwałą miłości godne zrównania.

Coat of arms of Catalonia

Coat of arms of Catalonia. Source: Wikipedia

This is the Polish translation of the first Catalan sonnet, written by Pere Torroella around the middle of the 15th century. I translated and published it to celebrate September 11, the National Day of Catalonia. Here is the original:

Pus no us desment ignorança l’entendre,
pus entanent persabeu conaxença;
pus conaxent, veniu lo ver compendre;
pus compranent, sentiu ma benvolença

que, benvolent, jamés prova defença
que, defanent, offensàs vostr· onor
que d’onrrament no fos causa magor,
que majorment guordeu vostra fallença.

Qual falliment bé de tants béns me negua?
Qual negament mostra tal fermetat?
Qual fermetat ligua tant pietat?

Piedossament mos enuigs no desplegua,
desplegament per tants juis aprovat:
provablement mèrits d’amor replegua.

Pus no us desment ignorança l’entendre…

One thought on “Pus no us desment ignorança l’entendre…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.