Cătră Tibru

Do Tybru

Wspaniała rzeko, której fala spaja
siedem wzgórz, chlubo Auzonii wiekowa,
dziś twą wspominam z bólem, co się zdwaja,
spokojną przystań, gdzie głąb oliwkowa.

Nie znam powietrza, co tak uspokaja,
skał, rzek, łąk, jaru, co by tak czarował
jak męka krzyża, co serce przepaja,
gdy ją powtarzam w słodkich włoskich słowach.

Bardziej łagodnych pieśni w chmurnej Dacji
brzmiących z fujarek nie słyszałem młodo
od śpiewnej liry Petrarki tonacji.

Nigdziem nie widział z wdzięczniejszą pogodą
dwóch gwiazd cudniejszych wśród piękniejszych gracji
niż dziś świecące łacińskim narodom.

Coat of arms of Romania
Coat of arms of Romania. Source: Wikipedia

Above is the Polish translation of the first Romanian sonnet, written in 1810 by Gheorghe Asachi. I translated and published it to celebrate the 1st of December, the National Day of Romania. Here is the original poem:

Cătră Tibru

O, tu, râule mărețe, ce întinzi a tale unde
Între șepte colnici, faima al Ausoniei vechite,
De la tine rechem astăzi, în durerile profunde,
Adăpost și lin repaos lângă râpele-nverzite.

Mai plăcut și senin aer nu-l aflai încă oriunde,
Văi, preluci, stânci, râurele ce atât să mă învite
Ca cea patimă-ncruzită care inima-mi pătrunde
S-o rezic în dulcea limbă al Italiei mărite.

Nici sunând pe fluier doine încă-n Dacia umbroasă
N-auzit-am în junie dulce viersuri așa line
Precum sun-a lui Petrarca lira cea armonioasă.

Nici aiure mai duioase nu văzui, nici mai senine
Două stele-ncântătoare între grații mai frumoase
Decât care lucesc astăzi preste țările latine.

If you speak Romanian and would like to judge my version, here is its literal re-translation into English and some notes:

[O] glorious river whose wave bonds
seven hills, [o] ages-old pride of Ausonia,
today I recall with pain that doubles itself your
quiet haven where olive-green depth [is].

I do not know air that calms down [someone, not itself] so much,
rocks, rivers, meadows, ravine that would enchant so much
as the torment of the cross that imbues the heart
when I repeat it in sweet Italian words.

More gentle songs in cloudy Dacia
sounding from pipes I did not hear young
than the melodious tone of Petrarch’s lyra.

Nowhere did I see with more charming serenity
two more marvellous stars among more beautiful graces
than [the ones] today lighting for the Latin nations.

 2. Ausonia = Italy. I have “pride of Ausonia” in vocative (=Tiber). I am unable to make it accusative (=Rome).
 6. “Enchant” is singular, it attaches to the ravine only.
 8. Fun fact: our word for Italian comes from the word for Vlach.
 9. Nobody would know what a doina is.
11. Artistic licence: tone = musical key, like C major. This line can also be read “than the tone of Petrarch’s melodious lyra” with no harm to the meaning.
14. I have no idea what these (two?) stars mean. Also, nations ≠ countries, sigh.

Cătră Tibru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.